Bliže Tebi - Slava i čast

Katolički svijet osobito slavi i štuje Blaženu Djevicu Mariju što je logično s obzirom na njezinu ulogu povijesti spasenja, koja je nemjerljiva. Uz to idu počasti i epiteti koje joj pripisujemo…

No, u suvremenom društvu vidimo kako je lako gledajući u druge, slavne i uspješne, zaboraviti na vlastitu vrijednost i važnost. To se očituje u masi slavnih osoba i 'influencera' čije sjajne i „savršene“ živote gledamo i slavimo, a sebe onda smatramo inferiornijima. Dok oni uživaju u tome da nam pokažu, istinito ili lažno kako su bolji, ljepši, savršeniji i uspješniji od nas, te kako imaju neusporedivo bolje životne ishode.

Foto: Pixabay

To je ljudski način djelovanja, gledanja i pristupanja, takav način usporedbe i izdvajanja onih koji su bolji ili ispred nas u nečemu ljudski je princip, pa nije teško stoga, osobito u tradicijskoj religioznosti, isti princip primijeniti i na Blaženu Djevicu Mariju – diviti joj se kako je ona sve što mi nismo, pa možda biti i zavidan prema tome. To znači stvarati jaz između neba i zemlje koji se ne može prekoračiti, a kao da nije naše niti da pokušamo već samo da se klanjamo i divimo živeći svoje u osnovi nepopravljive živote i nadajući povremenim mrvicama milosti i pažnje za nas. No takvo razmišljanje odvaja nas od nebeske stvarnosti. Istina vjere govori kako Blažena Djevica Marija nije od nas odijeljena ili nama suprotstavljena nego kao znak i putokaz već sada uživa ono u čemu mi trenutno imamo udjela, a na kraju ćemo to u potpunosti zadobiti. Marija zapravo treba biti shvaćena kao netko tko nam na svom primjeru pokazuje put i način života te vjerovanja koja u sve većoj mjeri trebamo usvojiti kao svoja, kako bismo jednom i mi mogli ući u puninu takvog odnosa s Bogom.

Foto: Pixabay

Dakle Blažena Djevica Marija svakako jest netko u koga se trebamo ugledati i čiji život, ponašanje i ishodi na nas trebaju utjecati, odnosno netko tko je u pravom smislu 'influencer'. Ali ne 'influencer' u našim zemaljskim standardima koji nas podsjeća na razliku među nama i kojeg ispunjava da nam pokazuje kako je bolji od nas pritom uživajući u našoj pažnji. Blažena Djevica Marija je 'influencer' po tome što je ona zaista netko čiji način pristupa životu i čiji status treba na nas utjecati i inspirirati nas da joj budemo što sličniji i da se na kraju u potpunosti nađemo u proslavi kakvu ona već sada uživa. Ne zaboravimo da Bog jednako voli svu svoju djecu te da je svatko od nas njegovo dijete jednako voljeno od početka vremena i jednako stvoreno za baštinu u Nebu kao i Blažena Djevica Marija. Kada čitamo i slušamo tekstove o Blaženoj Djevici Mariji sjetimo se da ih Bog svakako želi primijeniti i na nas. Osobito tekstove koji ukazuju na kraljevsko dostojanstvo i čast. Živimo dostojno tog naslova, ne nadajući se da ga „jedva nekako možda zadobijemo“ ili prepuštajući ga 'zaslužnijima', nego prisjećajući se da ga već posjedujemo i da samo dostojno njega moramo živjeti. Neka nam zagovor Blažene Djevice Marije u tome bude poticaj i pomoć.

Povezani članci
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook