Marijin dan

Katolički vjernici nalaze se na kraju još jedne liturgijske godine. Pravi je trenutak za obratiti se Mariji i moliti je za zdravlje u Svijetu, zahvaliti joj za sve prilike i lekcije koje smo dobili u ovoj godini i pozvati je da nas prati u zdraviju i ljepšu budućnost…

Danas kršćanske crkve slave Blagdan prikazanja Blažene Djevice Marije u hramu, kada su pobožni roditelji Joakim i Ana doveli malu Mariju kako bi njezin život posvetili Bogu, te kako bi ona zadobila mnogostruke blagoslove za svoju budućnost. Nekoliko godina kasnije Mariji u posjet dolazi iznenadni gost s nebeskih visina, anđeo Gabriel…

Sv. Ana podučava malu Mariju; oltar crkve u Poljani kod Lipika
Photo: Matija Vrban, Izvor: CogitoLab

U južnim hrvatskim krajevima danas se također posebno obilježava blagdan Gospe od zdravlja. Ta tradicija ima svoje korijene u Mletačkoj Republici i predjelima koji su joj nekada pripadali. Naime u 16. stoljeću tamo je harala strašna kuga i Venecijanci su dali zavjet Gospi da će izgraditi crkvu njoj u čast, ako ih spasi. Uskoro je kuga prestala, a oni su ispunili obećanje izgradivši predivnu baziliku Madonna della Salute.

Crkvica Gospe od Zdravlja, Vodnjan
Photo: Danilo Dragosavac, Izvor: TZ Vodnjan

U nastavku vam donosimo Devetnicu Majci Milosti čiji je tekst napisala uršulinka sestra Bogoljuba Cifrek, a koja sadrži inspirirajuće motive iz Marijina života koji kroz molitvu i meditaciju mogu poslužiti kao traženje zagovora ili zahvala našoj nebeskoj Majci za svaki pogled pun ljubavi prema nama. Ako se odlučite danas započeti molitvu Devetnice, to će biti odlična priprema za vrijeme Došašća, jer deveti dan pada točno na prvu adventsku nedjelju.

DEVETNICA MAJCI MILOSTI

UVOD

Čovjek je biće u nastajanju, biće u odnosu. Najbitniji njegov odnos trebao bi biti odnos s njegovim Ocem i Stvoriteljem, s Bogom. No, mnogo toga čovjeku smeta, odvodi ga od kvalitetnog odnosa. Kada primijetimo da smo izgubili radost u molitvi, da više ne čitamo redovito Božju riječ i da »gubimo tek« za nju, kada nam polako blijedi želja za svim što nazivamo »duhovnim«, treba posegnuti za »vitaminima i mineralima« koji će nas vratiti u život s Bogom. Neka i ova Devetnica Majci Milosti bude ponovo buđenje ljubavi prema Ocu i stvoritelju, prema Isusu i Ljubavi Božjoj, Duhu Svetomu, a sve po zagovoru i posredovanju Najsvetije i Najčistije Majke. U ovoj devetnici želimo Bogu predati sve ono što nije čisto i istinito. Imamo pravo na to jer nas je sam Isus pozvao da mu dođemo »kad smo umorni i opterećeni i on će nas sam odmoriti« (usp. Mt 11,25-30); uzet će naše strahove, probleme, grijehe i sve što smo mu spremni dati.

Prvi dan

VRIJEME

U šestom mjesecu posla Bog anđela Gabrijela u Galilejski grad imenom Nazaret  k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u boga. Evo začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim u vijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« (Lk 1, 26-33)

Majko Milosti, danas želim Isusu dati svoje vrijeme. I On se među nama rodio u vremenu i koristio vrijeme svoga života na zemlji za dobro. Zato te molim, Majko, reci Isusu da žalim što svoje vrijeme nisam uvijek koristio(la) za dobro. Moje prošlo vrijeme, to je cijeli moj život. Nemam nikakve vlasti nad tim dijelom vremena. Ništa ne mogu promijeniti. Mogu ga samo predati u tvoje ruke, Majko, da ga predaš Isusu i zamoliš ga da uništi sve ono što nije bilo dobro, časno i pošteno, a da gleda samo ono što je uspjelo. Izmoli mi milost da sadašnji trenutak živim pred Njim koji pozna moje srce i moju volju. Želim činiti drugima ono što želim da oni čine meni. Tvoj Sin Isus, živeći među nama, posvetio je naše vrijeme. Molim te, Majko, izmoli mi Njegov blagoslov i dar razuma, da vrijeme na trošim na ono što je prolazno, jer je veoma kratko i brzo prolazi. Svoju budućnost, majko, stavljam u tvoje Srce da me uzmeš za ruku i vodiš k Isusu, Početniku i Dovršitelju vjere.

Zdravo Marijo

Drugi dan

STRAH

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na tebe i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona, u starosti svojoj, zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. (Lk 1,34-38)

Majko Milosti! Ponesi danas Isusu moj strah. Ti si poznavala strah pred zadatkom koji je Bog stavio preda te i pitala si: »Kako će to biti?« Mene muče mnogi strahovi, Majko. Bojim se za svoj život, za obitelj, za radno mjesto, za pravednu plaću, za dobar glas. Bojim se, također, neuspjeha, grijeha, bolesti, smrti. Ti koja si pitala: »Kako će to biti?«, utješi moje srce da se više ne boji ničega, jer vjeruje Isusu koji je jači od svakoga straha.

Zdravo Marijo

Treći dan

BRIGE

Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga  povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda mi da majka Gospodina mojega dođe k meni? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!« (Lk 1, 39-45)

Majko Milosti! Tebe je Elizabeta nazvala blaženom jer si vjerovala da Bog ispunja svoja obećanja. Svoj si život stavila u njegove ruke zajedno sa svim pitanjima i brigama. Želim učiti od tebe. Zaista, svojim brigama ne mogu ništa promijeniti. Zato te molim, uzmi danas moje brige i daj ih Isusu, jer vjerujem da On brine za me. (Nabroj odmah sada sve svoje brige) Izmoli mi milost, Majko, da moja jedina briga bude: živjeti čestito pred Bogom i ljudima, da bi moj život bio Njemu na čast i slavu.

Zdravo Marijo

Četvrti dan

GRIJESI

U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta,  u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su  nebom čuvali stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam Blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!« (Lk 2,1-14)

Majko Milosti! Ti si bila prva koja je među nama čula glas Spasiteljev i vidjela Njegovo milosrdno Lice. Uzdajući se u tvoju ljubav i tvoj zagovor, donosim ti danas sve grijehe svoga života i molim te da ih pokažeš Isusu kojega je anđeo odmah poslije rođenja nazvao Spasiteljem, Kristom, Gospodinom. On je na sebe uzeo i na križu pobijedio grijehe cijeloga svijeta. Neka i u meni pobijedi svaku grešnu misao i želju. Izmoli mi srce čisto, istinito i vjerno Bogu i čovjeku, srce koje će moći u svakom bratu i sestri, u svakom Božjem stvorenju, vidjeti Lice svoga Spasitelja i Gospodina, Isusa Krista.

Zdravo Marijo

Peti dan

PLANOVI

Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: »Hajdemo, dakle, do Betlehema! Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin.« I pohite, te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih su svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. (Lk 2, 15-20)

Majko Milosti! Tebi koja si u svome srcu pohranjivala sve događaje u vezi s Isusom, koja si gledala njegovo odrastanje, povjeravam danas sve svoje planove. Moram priznati da sam često planirao(la) život bez Isusa, vodeći se uglavnom svojim sebičnim željama. Vrlo mi je žao i kajem se zbog toga. Sve prošle planove predaj, majko, milosrđu moga Spasitelja, a sve sadašnje očisti od sebičnosti i neodgovornosti za druge i vlastitu vječnu sreću. Neka svaki moj plan bude prije svega na dobo meni, mojoj obitelji, onima s kojima živim i radim, te na čast Bogu. Izmoli mi srce poslušno volji Očevoj.

Zdravo Marijo

Šesti dan

MOLITVA

Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego, primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.« Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.« Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalemu, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom, braćom njegovom. (Dj 1,6-14)

Majko Milosti, danas te molim da predaš Isusu moju molitvu. Znam da nije uvijek bila iskrena i čista. Često mi je bila samo obaveza pored svih drugih, a ponekad čak i teret koji sam nastojao(la) ”skinuti s leđa.” Zamoli ga da mi oprosti takav stav prema molitvi i obnovi u meni duh istinske, životne molitve, koja je prije svega razgovor s Njim. Moli ga da mi dade dar zahvaljivanja za život, roditelje, djecu, braću i sestre, bračnog druga prijatelje i neprijatelje, progonitelje, Domovinu. Izmoli mi od Isusa iskrenu molitvu koja će biti na čast Presvetog Trojstva, čista i postojan, zagovornička, za sve patnike svijeta, molitvu koja će moći promijeniti moj život.

Zdravo Marijo

Sedmi dan

MISLI, RIJEČI, DJELA

Trećeg dana bijaše svadba u kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!« A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: «Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se podnapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.« Tako, u Kani galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ona ostadoše nekoliko dana. (Iv 2,1-11)

Majko Milosti, danas ti želim povjeriti svoje misli, riječi i djela. Zauzmi se za mene kod Isusa kao što si se zauzela za svatove u Kani. Tebi Isus ne može ništa odbiti. Izmoli preobrazbu mojih misli iz loših u dobre; izmoli preobrazbu mojih riječi, da postanu za bližnje kao dobro vino koje razveseljuje srce. Reci Isusu, Majko, da mi je žao svih grubih, nepromišljenih i beskorisnih riječi. Reci mu da želim zbog svih djela koja nisu bila na radost ni Njemu ni bližnjima, ali ni meni.

Zdravo Marijo

Osmi dan

RADOST

Tada Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.« Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.« (Lk 1,46-56)

Majko Milosti, danas ti povjeravam sve svoje radosti i molim te da ih predaš Isusu! Znam da moje radosti nisu baš uvijek bile potpuno čiste. Ponekad sam se radovao(la) tuđem zlu, neuspjehu. Zamoli Isusa da mi oprosti sve takve »radosti«! Reci mu, Majko, da imam jednu jedinu želju: da On bude od danas moja jedina i prava radost, da se moje srce raduje samo dobru, istini, samo Njemu! Želim si srce koje će se radovati zato što je On moj Spasitelj, što znade za mene i ljubi me. Zamoli ga da mi dade svoju radost koja ostaje trajno i koju mi nitko ne može oduzeti!

Zdravo Marijo

Deveti dan

ŽIVOT

Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!« I od toga časa uze je učenik k sebi. (Iv 19, 25-27)

Majko Milosti! Tebi želim predati danas svoj život, sebe. Primi me kao što si primila Ivana i izmoli mi blagoslov da i ja tebe mogu uzeti za svoju Majku i Tješiteljicu, u svoju kuću, u svoj život. Reci Isusu da mu predajem svoj život iz zahvalnosti za njegov život, za njegovu veliku ljubav koju mi je pokazao svojom smrću i uskrsnućem. Predajem mu svoj život jer On nije štedio svoga života da mene spasi, oslobodi, vodi, oprašta mi i čeka me na kraju vremena. Zamoli ga da me primi i blagoslovi svim blagoslovima zemaljskim i nebeskim.

Zdravo Marijo

ZAKLJUČNA MOLITVA

Majko Milosti! Hvala ti za ovih devet dana! Hvala ti za tvoju majčinski prisutnost u mom životu! Hvala ti za sve milosti koje si mi posredovala u ovoj devetnici! Pomozi mi da ostanem vjeran(na) svojim obećanjima: da ću vjerovati u Krista, da ću mu svaki dan predati sve svoje strahove, brige, radosti, da ću odgovornije živjeti svoj život pred Njim i pred ljudima kojima želim dati svjedočanstvo da je On živi Bog! Amen.

Izvor: Unsplash

Slične objave

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Instagram

Najpopularnije